lcd màn hình kingcom popcom 9in

330,000

tuch touvch , touch lcd popcom