lcd màn hình kingcom popcom 9in

15,000

tuch touvch , touch lcd popcom